Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Każdy z nas przeżył lub przeżyje śmierć osoby bliskiej i będzie musiał przystąpić do porządkowania spraw po zmarłym. Jednym z nieodłącznych elementów takich porządków jest postępowanie spadkowe, szczególnie jeśli zmarły nie pozostawił testamentu. W związku z nim rodzą się pytania co to jest, jak to klienci nazywają – wniosek o spadek, do jakiego sądu się go składa, co tam napisać, co to jest spadek z dobrodziejstwem inwentarza i szereg innych wątpliwości.

Czym jest spadkobranie?

Spadkobranie jest przejmowaniem spadku po zmarłym spadkodawcy. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego lub testamentu. My skupimy się na dziedziczeniu ustawowym.

Kto dziedziczy spadek?

Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe ma miejsce wtedy, gdy spadkodawca nie powołał żadnego spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. Nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku (otwarcie spadku następuje z chwila śmierci spadkodawcy), ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje. W pierwszej kolejności dziedziczą dzieci oraz małżonek spadkodawcy i dziedziczą one w częściach równych przy czym część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. W przypadku braku dzieci, do dziedziczenia powoływani są jego małżonek i rodzice. W przypadku braku dzieci i małżonka całość przypada rodzicom. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku jego udział przypada rodzeństwu w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając dzieci, to one powołane są do dziedziczenia udziału jaki przypadałby rodzicowi – rodzeństwu zmarłego. W przypadku braku małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwa i dzieci rodzeństwa całość dziedziczą dziadkowie.

W przypadku dziedziczenia w oparciu o pozostawiony testament – spełniana jest wola tam zawarta w zakresie osób oraz sposobu dziedziczenia masy spadkowej.

Gdzie złożyć wniosek i ile on kosztuje?

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku wyłącznie właściwy jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeśli jednak wniosek zostałby złożony do niewłaściwego sądu, sąd ten przekaże sprawę zgodnie z właściwością. Opłata od składanego do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 50 zł.

Spadek a długi – dziedziczenie wprost, z dobrodziejstwem inwentarza, a może odrzucenie spadku?

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (wprost), z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. O ile mamy pewność, że zmarły nie pozostawił po sobie żadnych długów to wybór drogi dziedziczenia bez odpowiedzialności za długi nie rodzi żadnych zagrożeń. Jeśli jednak wiemy o długach, ale nie znamy ich wysokości, lub nie mamy w ogóle pewności czy długi istnieją czy też nie, sytuacja nieco się komplikuje. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym wyżej jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (do września 2015 r. w przypadku braku oświadczenia następowało przyjęcie wprost). Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku.

W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia, czyli całym swoimi majątkiem.

W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wysokości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

Spadek u notariusza

Alternatywą dla sądowego stwierdzenia nabycia spadku jest akt poświadczenia dziedziczenia (APD) sporządzany przez notariusza, który to niejednokrotnie jest wygodniejszym i szybszym rozwiązaniem dla stron. Notariusz może sporządzić APD po osobach zamarłych po 30 czerwca 1984 roku, w obecności wszystkich spadkobierców. Z kolei gdy niemożliwe jest stawienie się wszystkich spadkobierców w jednej kancelarii notarialnej, może do wydania APD dochodzić sukcesywnie, poprzez sporządzenie projektu protokołu dziedziczenia i akceptowanie go w dowolnych kancelariach notarialnych na terenie całej Polski.

Do poświadczenia dziedziczenia konieczne jest przedłożenie aktu zgonu spadkodawcy, wszystkich testamentów spadkodawcy, o ile były sporządzone, aktów stanu cywilnego spadkobierców, a także dokumentu, z którego wynika numer PESEL spadkodawcy oraz podanie numerów ksiąg wieczystych nieruchomości, których właścicielem, bądź użytkownikiem wieczystym był zmarły.

APD umożliwia przeprowadzenie procedury spadkowej podczas jednej wizyty u notariusza, a jego koszt wynosi między 200 a 500 zł, w zależności od liczby osób w niej uczestniczących oraz ewentualnych testamentów i oświadczeń o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku – wyjaśnia notariusz Katarzyna Wojdyło prowadząca kancelarię notarialną w Katowicach przy ul. Ligockiej 103.

Kancelaria Notarialna Notariusz Katarzyna Wojdyło  – Link do strony Notariusz Katarzyny Wojdyło

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku WZÓR

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s