Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Czy można rozwieść się bez orzekania o winie? Jeśli tylko między małżonkami nie ma wyraźnie zarysowanego sporu, wzajemnych żali, nie chcą roztrząsać kto ponosi winę za to, że małżeństwo nie przetrwało, jedynie formalnie chcą zamknąć pewien etap w życiu, to taki właśnie pozew o rozwód wydaje się najlepszy. Potocznie klienci określają go jako pozew o rozwód za porozumieniem stron. Krótka lista argumentów za:

  1. Z reguły przy zgodnym stanowisku stron postępowanie może zakończyć się na jednym posiedzeniu.
  2. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie niesie za sobą potrzebę przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego, w którym strony dowodzą wzajemnie swojej winy.
  3. W każdym postępowaniu zachęcam do kontaktu z adwokatem, jednak postępowanie rozwodowe w którym Sąd nie orzeka o winie jest pod względem dowodowym znacznie łatwiejsze do przeprowadzenia. Wymaga udowodnienia jedynie, że między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia.

 

Jak napisać pozew o rozwód?

 

Poniżej przedstawiam wzór pozwu. Rzecz jasna nie ma jednego idealnego wzoru i na potrzebę niniejszego wpisu założyłem, że małżonkowie nie mają dzieci, nie będzie potrzeby aby sąd decydował o sposobie korzystania ze wspólnej nieruchomości oraz żadna ze stron nie wnosi o zasądzenie alimentów. Każda z powyższych kwestii wymaga bowiem odrębnego omówienia.   Samo uzasadnienie powinno zawierać zwięzły opis dotyczący rozpadu małżeństwa.

 

Strona pozwana po doręczeniu jej przez Sąd odpisu pozwu ma prawo wnieść  odpowiedź na pozew. W piśmie tym ma możliwość ustosunkowania się do treści pozwu o rozwód. Może z treścią pozwu się nie zgodzić  i wówczas przeprowadzić postępowanie dowodowe na wskazane przez siebie okoliczności bądź potwierdzić stanowisko swojego małżonka  zawarte w pozwie tj. co do stanu faktycznego oraz wniosku o wydanie wyroku rozwodowego bez orzekania o winie.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Sądem właściwym jest Sąd Okręgowy w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym  jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Ile kosztuje pozew o rozwód?

Pozew o rozwód należy opłacić w kasie właściwego sądu bądź na jego rachunek. Opłata wynosi  600 zł.

 

Pozew o rozwód bez orzekania o winie wzór / Pozew o rozwód wzór

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s