Pożegnalna lampka wina, a zwolnienie dyscyplinarne.

Istotnym problemem, zarówno dla pracowników jak i pracodawców, są pożegnalne lub okolicznościowe przyjęcia pomiędzy pracownikami na terenie siedziby zakładu pracy w towarzystwie przysłowiowej kropelki alkoholu. Powyższe budziło wiele zastrzeżeń, szczególnie problem, czy może być to przesłanką do zwolnienia pracownika z jego winy w trybie art. 52 §1 Kodeksu Pracy. Z drugiej strony, czy jednak niezależnie od postanowień regulaminu danego zakładu pracy i ustawy o wychowaniu w trzeźwości zabraniającej spożywania i przynoszenia napojów wyskokowych do zakładu pracy, pracodawca może i powinien spojrzeć na swoich podwładnych łaskawszym okiem. Sąd Najwyższy wyrokiem z 24 września 2015 r. o sygn. I PK 120/15 postanowił wyjść naprzeciw i rozwiać niektóre wątpliwości w przedstawionej powyżej materii.red wine

Po pierwsze należy przede wszystkim wyjaśnić, że spożycie alkoholu przez pracowników na terenie zakładu pracy bez zgody przełożonego pociąga za sobą dalekosiężne skutki polegające na ziszczeniu się przesłanki wypowiedzenia umowy z winy pracownika zgodnie z art. 52 par. 1 Kodeksu Pracy. Jednakże inaczej sprawa wygląda, gdy zorganizowane przyjęcie okolicznościowe na terenie zakładu pracy zostało uzgodnione z przełożonym i za jego zgodą, a odbywa się ono już po zakończeniu pracy. Symboliczna i w niewielkiej ilości porcja alkoholu nie znajduje odzwierciedlenia w przesłance do zwolnienia dyscyplinarnego czy innych konsekwencji dla pracowników. Problemem, który pozostał jest granica, więc i dookreślenie pojęcia niewielkiej ilości alkoholu, czy będzie to kufel piwa czy dwa kieliszki wina. Judykatura nie określa także stężenia procentowego alkoholu, a należy zauważyć, że jest różnica pomiędzy lampką wina, a kieliszkiem wódki. W mojej ocenie zasad nie narusza jedna lampka wina, względnie szampana.

Następnie rozważyć trzeba pojawienie się nietrzeźwego pracownika w miejscu pracy czy spożywania przez niego alkoholu na terenie zakładu pracy w godzinach wykonywania przez niego obowiązków. Zachowanie takie jest sankcjonowane karą pieniężną przez Kodeks Pracy i może być przesłanką do zwolnienia w trybie art. 52 par. 1 Kodeksu Pracy. Według Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 18 maja 1983 r. (I PRN 74/83), zachowanie takie jest określone jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Jednakże pracodawca musi udowodnić i przedstawić twarde dowody na swoje oskarżenia w stosunku do pracownika, co nie zawsze jest łatwe.

Reasumując, na podstawie aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego, spożycie alkoholu podczas przyjęcia okolicznościowego w miejscu pracy jest dopuszczalne, o ile spełnione są następujące przesłanki: charakter spotkania musi być wcześniej uzgodniony z pracodawcą czy dyrektorem zakładu, którzy muszą wyrazić zgodę na zorganizowanie takiego przedsięwzięcia, spotkanie takie musi odbywać się poza godzinami pracy oraz po godzinach funkcjonowania zakładu pracy w wydzielonej części (pomieszczeniu socjalnym) siedziby pracodawcy, spożycie alkoholu ma nastąpić w niewielkich ilościach oraz przyjęcie takie nie będzie naruszało porządku i spokoju w miejscu pracy lub porządku publicznego a charakter spotkania nie będzie kolidował z celem ani z funkcją art. 16 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i z postanowieniami regulaminu pracy w firmie.

Karolina Zachmost

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s