Czy członek zarządu może być jednocześnie pełnomocnikiem spółki? Ciekawy case.

Hipotetyczna sytuacja. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma dwóch członków zarządu. Reprezentacja łączna – wymagane podpisy obydwu członków. Spółka po kilkumiesięcznych negocjacjach, za kilka dni ma podpisać bardzo ważną umowę. Kontrahent wie o naszej spółce wszystko, zna także sposób reprezentacji. Jeden z członków zarządu wyjeżdża na długo wcześniej zaplanowany urlop na drugi koniec świata. Co teraz?

Pierwszy pomysł – członek zarządu, który nie może osobiście podpisać umowy upoważni drugiego członka do występowania także w jego imieniu. BŁĄD. Takie rozwiązanie byłoby obejściem prawa jest i mogłoby byś poczytane za nieuprawnioną zmianę zasad reprezentacji spółki.

Zasady reprezentacji nie zmienimy tak szybko, w wydziale gospodarczym KRS musimy swoje odczekać, ale skoro aktualnie jest to działanie 2 członków zarządu łącznie to mogą oni upoważnić do podpisania umowy pełnomocnika występującego jednoosobowo w imieniu spółki. Jeśli członkowie zarządu mają jednak zaufanie tylko do siebie to czy pełnomocnikiem może być jeden z nich, ten, który fizycznie będzie mógł być obecny przy podpisaniu umowy? Odpowiedź brzmi TAK. I została potwierdzona przez Sąd Najwyższy.

Przeciwnicy takiego rozwiązania podnoszą, że jest to również obejście prawa bowiem zamiast jednego członka zarządu działa jeden, do tego został upoważniony między innymi przez siebie co prowadzi to prostego wniosku, że dokonał czynności prawnej sam ze sobą. Nie do końca. W uchwale z 23 sierpnia 2006 r. (III CZP 68/06) SN uznał, iż dopuszczalne jest, aby członek zarządu spółki z o.o., uprawniony do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, został ustanowiony pełnomocnikiem do poszczególnych czynności.

Sąd uznał, iż organ osoby prawnej (zarząd spółki) oraz jej pełnomocnik to dwie odrębne instytucje prawne i nie należy ich ze sobą utożsamiać. Z czego innego wynika kompetencja do działania członka zarządu, a z czego innego kompetencja do działania pełnomocnika.

Co więcej, jak wskazuje SN ustanowienie członka zarządu spółki z o.o. jej pełnomocnikiem nie powoduje ustania lub ograniczenia jego funkcji jako piastuna organu osoby prawnej, zaś samo udzielenie pełnomocnictwa pozostaje bez wpływu na zasady reprezentacji spółki przez zarząd. SN nie przekonuje również argument odwołujący się do zakazu dokonywania czynności „z samym sobą”.

Członek zarządu działający jako pełnomocnik spółki powinien jasno wskazać, że działa w imieniu i na rzecz spółki jako pełnomocnik, a nie jako członek zarządu. Jak wskazuje SN pełnomocnik powinien wyraźnie określić swój status, natomiast jego kontrahent powinien dążyć do zweryfikowania uzyskanych informacji (tj. zapoznania się z  pełnomocnictwem).

W mojej ocenie niemożliwym wciąż jest udzielenie członkowi zarządu pełnomocnictwa ogólnego czy rodzajowego. W grę wchodzi jedynie upoważnienie do dokonania czynności prawnej.

Wzór : pełnomocnictwo

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s